Photos Decembre 2011 Thumeries
Thumeries

Pouillot de Pallas
Pouillot de Pallas
Phylloscopus proregulus
Phylloscopus proregulus


Pouillot de Pallas
Phylloscopus proregulus